Košík:je prázdny
cena:0.00,- €
zobraziť1 2 3  

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

PODMIENKY SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

My, vbavlnke.sk, IČO:  (ďalej len "my") - venujeme ochrane Vašich osobných údajov veľkú pozornosť. Pristupujeme k nej veľmi zodpovedne. Osobné údaje spracovávame v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne. Robíme všetko preto, aby nedošlo k ich úniku, ani inému zneužitiu.

Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím stranám, okrem sprostredkovateľov, ktorých uvádzame nižšie, a s výnimkou prípadov, ktoré nám ukladá zákon.

Pri prenose osobných údajov do tretích krajín dbáme na to, aby sprostredkovatelia boli z krajín zaručujúcich podľa rozhodnutia Európskej komisie primeranú úroveň ochrany osobných údajov, prípadne boli certifikovaní v režime Privacy Shield (Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA).


 

PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľom osobných údajov získaných prostredníctvom internetového obchodu vbavlnke.sk je Mgr. Andrea Nosálová - AndyArt, IČO: 46117521, so sídlom: Priechod 125, 976 11 Priechod.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať e-mailom: info@vbavlnke.sk, alebo telefonicky: 0905 605 999.

 

SPRACOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA ÚČELU


Nákup v e-shope, vedenie účtovníctva a vybavovanie reklamácií

 

Pri nákupe cez internetový obchod vbavlnke.sk od vás potrebujeme tieto osobné údaje:

 • meno a priezvisko,

 • fakturačná adresa (vrátane krajiny), prípadne aj doručovacia adresa (vrátane krajiny), ak sa líši od fakturačnej adresy,

 • telefónne číslo

 • e-mailová adresa.

Tieto osobné údaje potrebujeme, aby sme mohli:

 • vybavovať objednávky tovaru a služieb,

 • vystavovať účtovné a daňové doklady,

 • doručovať objednaný tovar,

 • viesť evidenciu zákazníkov registrovaných prostredníctvom e-shopu,

 • vybavovať reklamácie tovaru a služieb.

Právnym základom ich spracovávania je v tomto prípade uzatvorená kúpna zmluva. Ak nám ich neposkytnete, nemôžeme s vami kúpnu zmluvu uzavrieť.

Vaše osobné údaje poskytujeme a sprístupňujeme týmto tretím stranám – ako sprostredkovateľom iba za účelom technického spracovania údajov:

WEXBO, s.r.o., IČO: 46913432, sídlo: Pádivého 68/77, 91101 Trenčín – kvôli prevádzkovaniu internetovej stránky vbavlnke.sk,
Slovenská pošta, a.s., IČO: 36 631 124 , sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica – kvôli doručovaniu objednaného tovaru;
 

Bonusový program VERNOSTNÉ BODY

 

Na účasť v bonusovom programe VERNOSTNÉ BODY potrebujeme od vás tieto osobné údaje:

 • meno a priezvisko,

 • fakturačná adresa (vrátane krajiny),

 • telefónne číslo a

 • e-mailová adresa.

Tieto osobné údaje potrebujeme, aby sme mohli:

 • viesť evidenciu zákazníkov registrovaných prostredníctvom e-shopu,

 • viesť evidenciu kreditov za vaše objednávky,

 • uplatňovať získané kredity.

Právnym základom ich spracovávania je v tomto prípade váš súhlas, poskytnutý pri odoslaní objednávky. Informácie o podmienkach zaradenia do tohto bonusového programu a jeho využívania nájdete na podstránke VERNOSTNÉ BODY.

Vaše osobné údaje na tento účel spracovávame, kým svoj súhlas neodvoláte. Odvolať ho môžete jednoducho e-mailom na info@vbavlnke.sk.

Vaše osobné údaje poskytujeme a sprístupňujeme týmto tretím stranám – ako sprostredkovateľom iba za účelom technického spracovania údajov:

WEXBO, s.r.o., IČO: 46913432, sídlo: Pádivého 68/77, 91101 Trenčín – kvôli prevádzkovaniu internetovej stránky vbavlnke.sk;

 

Registrácia na stránke

 

Na registráciu zákazníka na stránke vbavlnke.sk, ktorá vám zjednoduší objednávanie tovaru a služieb a umožní využívanie bonusového programu VERNOSTNÉ BODY, potrebujeme od vás tieto osobné údaje:

 • meno a priezvisko,

 • fakturačná adresa (vrátane krajiny),

 • telefónne číslo a

 • e-mailová adresa.

Právnym základom ich spracovávania je v tomto prípade váš súhlas, poskytnutý pri odoslaní registrácie.

Vaše osobné údaje na tento účel spracovávame, kým svoj súhlas neodvoláte. Odvolať ho môžete jednoducho e-mailom na info@vbavlnke.sk.

Vaše osobné údaje poskytujeme a sprístupňujeme týmto tretím stranám – ako sprostredkovateľom iba za účelom technického spracovania údajov:

WEXBO, s.r.o., IČO: 46913432, sídlo: Pádivého 68/77, 91101 Trenčín – kvôli prevádzkovaniu internetovej stránky vbavlnke.sk; 

Využívanie zákazníckej podpory: kontaktných formulárov a komentárov

 

Na poskytovanie zákazníckej podpory odosielaním kontaktných formulárov a komentárov na stránke vbavlnke.sk potrebujeme od vás tieto osobné údaje:

 • meno,

 • priezvisko (v kontaktnom formulári),

 • e-mailová adresa.

Právnym základom ich spracovávania je v tomto prípade váš súhlas, poskytnutý pri odoslaní kontaktného formulára alebo komentára.

Vaše osobné údaje na tento účel spracovávame, kým svoj súhlas neodvoláte. Odvolať ho môžete jednoducho e-mailom na info@vbavlnke.sk.

Vaše osobné údaje v rozsahu meno, prípadne aj priezvisko (ak ho uvediete) zverejňujeme v prípade komentárov k článkom na stránke vbavlnke.sk.

Vaše osobné údaje poskytujeme a sprístupňujeme týmto tretím stranám – ako sprostredkovateľom iba za účelom technického spracovania údajov:

WEXBO, s.r.o., IČO: 46913432, sídlo: Pádivého 68/77, 91101 Trenčín – kvôli prevádzkovaniu internetovej stránky vbavlnke.sk;


 

Prehliadanie a používanie stránky - cookies

 

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie stránok vbavlnke.sk ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Súbory cookie používame na zapamätanie si používateľských nastavení, na nevyhnutnú funkcionalitu stránok a na meranie ich návštevnosti, a to na základe nášho oprávneného záujmu.

Na meranie návštevnosti využívame riešenie Google Analytics od sprostredkovateľa Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States. Služba Google Analytics využíva na vytváranie prehľadov interakcií návštevníkov na webových stránkach najmä súbory cookie prvej strany. Tieto súbory cookie slúžia na uchovávanie informácií, na základe ktorých nie je možné identifikovať konkrétne osoby.

Sprostredkovateľ Google LLC má sídlo v USA (tretia krajina) a je certifikovaný v režime Privacy Shield – Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA. Podľa rozhodnutia Európskej komisie patria Spojené štáty americké (USA) medzi tretie krajiny zaručujúce primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ak ide o spoločnosti certifikované v režime Privacy Shield.

Expirácia súborov cookie je podľa nastavenia prehliadača, alebo po ich odstránení.

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.
 

VAŠE PRÁVA SÚVISIACE S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Máte právo:

 • kedykoľvek odvolať súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov (odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním),

 • získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú,

 • žiadať o opravu a doplnenie svojich osobných údajov,

 • žiadať vymazanie, alebo obmedzenie spracovávania svojich osobných údajov,

 • preniesť svoje osobné údaje k inému prevádzkovateľovi,

 • namietať spracovávanie svojich osobných údajov.

Tieto práva si môžete uplatniť e-mailom na info@vbavlnke.sk. Ak ste registrovaným zákazníkom, opravu a doplnenie svojich údajov môžete uskutočniť aj priamo po prihlásení sa do svojho profilu.

Máte tiež právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.